Wij zijn op zoek naar een secretaris om ons bestuur te versterken.

De taak bestaat uit:

Aanwezig zijn bij en notuleren tijdens de vergaderingen van het bestuur.

Af en toe wat hand en spandiensten verrichten binnen 't Tweespan

Stuur voor meer info een mailtje naar:

hettweespan@kpnmail.nl